top_content_banner

Đề thi thử chứng chỉ CNTT căn bản

Đề thi giúp bạn thử tự đánh giá năng lực của bản thân để chuẩn bị vượt qua kỳ thi chứng chỉ.

 • 10

  Câu hỏi
 • 5

  Phút
 • 47

  Người đã làm

Đề thi thử chứng chỉ CNTT căn bản 2

Đề thi giúp bạn thử tự đánh giá năng lực của bản thân để chuẩn bị vượt qua kỳ thi chứng chỉ.

 • 10

  Câu hỏi
 • 5

  Phút
 • 0

  Người đã làm